Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-3/Zmena A1

STN EN 1991-1-3/Zmena A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1991-1-3/Zmena A1
Validity: Valid
Number of pages: 17
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
English title Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads
Release Date: 01. 05. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 0035
Level of incorporation: idt EN 1991-1-3:2003/A1:2015
Official Journal 04/19
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: EN 1991-1-3 poskytuje návod na určovanie hodnôt zaťažení spôsobených snehom, ktoré sa majú použiť pri návrhu konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
1 Zmeny v Predhovore 6
2 Zmeny v 1.2 Normatívne odkazy 6
3 Zmeny v 3.3 Výnimočné podmienky 6
4 Zmeny v 4.3 Postup pri výnimočnom zaťažení snehom na povrchu zeme 7
5 Zmeny 5.2 Usporiadanie zaťaženia 7
6 Zmeny 5.3.1 Všeobecne 7
7 Zmeny 5.3.2 Pultové strechy 8
8 Zmeny 5.3.3 Sedlové strechy 10
9 Zmena v 5.3.4 Pílovité (shedové) strechy 11
10 Zmeny v 5.3.5 Cylindrické strechy 12
11 Zmeny v 5.3.6 Prístrešky a strechy pripojené k vyšším budovám 13
12 Zmena v 6.2 Záveje pri výčnelkoch a prekážkach 14
13 Zmena v Prílohe B (normatívna) – Tvarové súčinitele zaťaženia snehom pre výnimočné snehové záveje 14
14 Zmeny v Prílohe C (informatívna) – Európske mapy zaťaženia snehom na povrchu zeme 14