Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-3/Zmena A1

STN EN 1991-1-3/Zmena A1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1991-1-3/Zmena A1
Platnosť: Platná
Počet strán: 17
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
Anglický názov: Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads
Dátum vydania: 01. 05. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-3:2003/A1:2015
Vestník: 04/19
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-3 poskytuje návod na určovanie hodnôt zaťažení spôsobených snehom, ktoré sa majú použiť pri návrhu konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.
Obsah: Európsky predhovor 5
1 Zmeny v Predhovore 6
2 Zmeny v 1.2 Normatívne odkazy 6
3 Zmeny v 3.3 Výnimočné podmienky 6
4 Zmeny v 4.3 Postup pri výnimočnom zaťažení snehom na povrchu zeme 7
5 Zmeny 5.2 Usporiadanie zaťaženia 7
6 Zmeny 5.3.1 Všeobecne 7
7 Zmeny 5.3.2 Pultové strechy 8
8 Zmeny 5.3.3 Sedlové strechy 10
9 Zmena v 5.3.4 Pílovité (shedové) strechy 11
10 Zmeny v 5.3.5 Cylindrické strechy 12
11 Zmeny v 5.3.6 Prístrešky a strechy pripojené k vyšším budovám 13
12 Zmena v 6.2 Záveje pri výčnelkoch a prekážkach 14
13 Zmena v Prílohe B (normatívna) – Tvarové súčinitele zaťaženia snehom pre výnimočné snehové záveje 14
14 Zmeny v Prílohe C (informatívna) – Európske mapy zaťaženia snehom na povrchu zeme 14