Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1436

STN EN 1436

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1436
Platnosť: Valid
Pages 28
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy
English title Road marking materials. Road marking performance for road users and test methods
Publication date 01. 08. 2019
Withdrawal date
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7010
Úroveň zapracovania: idt EN 1436:2018
Vestník: 07/19
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1436:2018-07 (73 7010)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Pre účastníkov cestnej premávky táto európska norma určuje funkčné požiadavky na biele a žlté vodorovné dopravné značky, vyjadrené ich reflexiou za denného svetla alebo pri osvetlení cesty, retroreflexiou pri osvetlení svetlami vozidla, farbou a odolnosťou proti šmyku. Norma navyše určuje skúšobné metódy a podmienky skúšania.
Obsah: Európsky predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Požiadavky 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Reflexia za denného svetla alebo pri osvetlení cesty 9
4.2.1 Všeobecne 9
4.2.2 Koeficient jasu pri difúznom osvetlení 10
4.2.3 Koeficient jasu ß 10
4.3 Retroreflexia pri osvetlení svetlami vozidla 11
4.4 Farba 12
4.4.1 Chromatickosť za denného svetla 12
4.4.2 Chromatickosť odrazeného svetla 13
4.5 Odolnosť proti šmyku 14
Príloha A (normatívna) – Metóda merania koeficientu jasu pri difúznom osvetlení Qd 16
A.1 Úvod 16
A.2 Vhodné spektrá 16
A.3 Štandardné podmienky merania meracieho prístroja 17
A.4 Praktické použitia meracieho prístroja 18
A.5 Kalibrácia meracieho prístroja 18
A.6 Neistota merania 19
Príloha B (normatívna) – Metóda merania koeficientu vratného odrazu RL 20
B.1 Úvod 20
B.2 Vhodné spektrá meracieho prístroja 20
B.3 Štandardné podmienky merania meracieho prístroja 21
B.4 Praktické použitia meracieho prístroja 21
B.4.1 Všeobecne 21
B.4.2 Prenosné prístroje 22
B.4.3 Prístroje pripevnené na vozidle 22
B.5 Kalibrácia meracieho prístroja 24
B.6 Podmienky za vlhka 24
B.7 Podmienky za dažďa 24
B.8 Neistota merania 25
Príloha C (normatívna) – Metóda merania koeficientu jasu ß a súradníc chromatickosti x a y 26
C.1 Štandardné podmienky merania na meranie koeficientu jasu ß a súradníc chromatickosti x a y za denného svetla 26
C.2 Štandardné podmienky merania na meranie koeficientu jasu ß a súradníc chromatickosti x a y odrazeného svetla 26
C.3 Merací prístroj 26
C.4 Neistota merania 26
Literatúra 27