Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60479-2

STN IEC 60479-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN IEC 60479-2
Validity: Valid
Number of pages: 64
Language:
EN
Paper: 24,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 21,96€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 24,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 31,72€
Slovak title Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 2: Osobitné hľadiská
English title Effects of current on human beings and livestock. Part 2: Special aspects
Release Date: 01. 09. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 13.200, 29.020
Sorting character/National clasification code 33 2011
Level of incorporation: idt IEC 60479-2:2019
Official Journal 08/19
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť súboru IEC 60479 opisuje účinky na ľudské telo, ak ním prechádza sínusový striedavý prúd v rozsahu frekvencií nad 100 Hz. Uvádzajú sa účinky prúdu prechádzajúceho ľudským telom pre: striedavý sínusový prúd s jednosmernými zložkami; striedavý sínusový prúd s fázovým riadením; striedavý sínusový prúd s cyklovým riadením, avšak považujú sa za použiteľné len pre striedavý prúd s frekvenciami od 15 Hz do 100 Hz. Uvádzajú sa možnosti/spôsoby rozšírenia použiteľnosti čistých sínusoíd do frekvencie 150 kHz, ktoré dopĺňajú údaje v norme IEC 60479-1. Uvádzajú sa spôsoby skúmania náhodných komplexných nepravidelných tvarov vĺn. Tento dokument opisuje účinky prúdu prechádzajúceho ľudským telom vo forme jednorazových a viacnásobných jednosmerných pravouhlých impulzov, sínusových impulzov a vo forme impulzov vznikajúcich následkom vybíjania kondenzátora. Uvádzané hodnoty sa považujú za použiteľné pre trvanie impulzov od 0,1 ms do 10 ms vrátane.
Preview: Náhľad normy (PDF)