Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 62560/Zmena A11

STN EN 62560/Zmena A11

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 62560/Zmena A11
Validity: Valid
Number of pages: 10
Language:
EN
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie pri napätí > 50 V. Požiadavky na bezpečnosť
English title Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V. Safety specifications
Release Date: 01. 10. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 29.140.30
Sorting character/National clasification code 36 0292
Level of incorporation: idt EN 62560:2012/A11:2019
Official Journal 09/19
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: STN EN 62560 zo septembra 2013 sa bez zmeny A11 môže používať do 26. 12. 2021.
Subject of the standard: Táto medzinárodná norma stanovuje požiadavky na bezpečnosť a zameniteľnosť, spolu so skúšobnými metódami a podmienkami požadovanými na preukázanie zhody svetelných zdrojov LED so zabudova-nými prostriedkami na stabilnú činnosť (svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi), ktoré sú určené pre domácnosť a na podobné všeobecné osvetlenie s: -menovitým príkonom do 60 W; -menovitým napätím 50 V do 250 V; -päticami podľa tabuľky 1. Požiadavky podľa tejto normy sa týkajú len typovej skúšky. Odporúčania na skúšanie celého výrobku alebo skúšania série výrobkov sú rovnaké, ako sú tie uvedené v prílohe C IEC 62031.
Preview: Náhľad normy (PDF)