Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 22510

STN EN ISO 22510

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO 22510
Platnosť: Valid
Pages 234
language
EN
hard copy 36,30€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) without ability to print, with ability to copy 36,30€
c) with ability to print and copy 47,19€
Slovak title Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Komunikácia KNXnet/IP (ISO 22510: 2019)
English title Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)
Publication date 01. 08. 2020
Withdrawal date
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 74 7302
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 22510:2020, idt ISO 22510:2019
Vestník: 07/20
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 13321-2:2013-07 (74 7302)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document defines the integration of KNX protocol implementations on top of Internet protocol (IP) networks, called KNXnet/IP. It describes a standard protocol for KNX devices connected to an IP network, called KNXnet/IP devices. The IP network acts as a fast (compared to KNX twisted pair transmission speed) backbone in KNX installations.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)