Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60204-1/Oprava O1

STN EN 60204-1/Oprava O1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 60204-1/Oprava O1
Validity: Valid
Number of pages: 4
Language:
SK
Paper: 0,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 0,00€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 0,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 0,00€
Slovak title Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
English title Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements
Release Date: 01. 09. 2020
Date of withdrawal:
ICS: 13.110, 29.020
Sorting character/National clasification code 33 2200
Level of incorporation:
Official Journal 08/20
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto časť IEC 60204 platí na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej koordinácii. Táto časť IEC 60204 platí pre elektrické zariadenie alebo časti elektrického zariadenia, ktoré sú v činnosti pri menovitom napájacom napätí nepresahujúcom 1 000 V striedavého alebo 1 500 V jednosmerného napätia a pri menovitej frekvencii nepresahujúcej 200 Hz. Táto časť IEC 60204 nezahŕňa všetky požiadavky (napríklad na ochranné zariadenie, blokovanie alebo ovládanie), ktoré sú nevyhnutné alebo sa vyžadujú inými normami alebo predpismi zameranými na ochranu osôb pred inými ako elektrickými nebezpečenstvami. Na zaistenie zodpovedajúcej bezpečnosti sa musí každý typ stroja prispôsobiť osobitným požiadavkám. Táto časť IEC 60204 osobitne zahŕňa elektrické zariadenia strojov, ako sú definované v 3.1.40, ale neobmedzuje sa na ne.
Preview: Náhľad normy (PDF)