Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. TNI CEN ISO/TR 52010-2

TNI CEN ISO/TR 52010-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: TNI CEN ISO/TR 52010-2
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2: 2017)
English title Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2: 2017)
Release Date: 01. 01. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0719
Level of incorporation: idt ISO/TR 52010-2:2017, idt CEN ISO/TR 52010-2:2017
Official Journal 12/20
Amendments
Replaced by:
Repleces: TNI CEN ISO/TR 52010-2:2018-02 (73 0719)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument obsahuje informácie na podporu správneho porozumenia a používania normy ISO 52010-1. Tento dokument neobsahuje žiadne normatívne ustanovenie.
Preview: Náhľad normy (PDF)