Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1363-1

STN EN 1363-1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1363-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 48
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 18,90€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17,01€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18,90€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24,57€
Slovenský názov: Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky
Anglický názov: Fire resistance tests. Part 1: General Requirements
Dátum vydania: 01. 02. 2021
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.40, 13.220.50
Triediaci znak: 92 0808
Úroveň zapracovania: idt EN 1363-1:2020
Vestník: 01/21
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *O1 V 05/21
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1363-1:2020-07 (92 0808)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto európskej norme sa určujú základné princípy zisťovania požiarnej odolnosti rozličných konštrukčných prvkov pri vystavení normovým podmienkam namáhania požiarom. Alternatívne a doplnkové postupy na splnenie osobitných požiadaviek sa uvádzajú v EN 1363-2. Princíp, ktorý je začlenený vo všetkých európskych normách na skúšanie požiarnej odolnosti je, že keď aspekty a postupy skúšania sú spoločné pre všetky špecifické skúšobné metódy, napríklad krivka teplota/ čas, potom sa v tejto skúšobnej metóde špecifikujú. Keď je základný princíp spoločný pre veľa špecifických skúšobných metód, ale podrobnosti sa menia podľa skúšaného prvku (napríklad meranie teploty na nenamáhanom povrchu), potom princíp je uvedený v tomto dokumente, ale podrobnosti sa uvádzajú v špecifickej skúšobnej metóde. Keď určité aspekty skúšania sú pre jednotlivú skúšobnú metódu osobitné (napríklad skúška tesnosti požiarnych klapiek), nijaké podrobnosti sa v tomto dokumente neuvádzajú.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)