Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1366-1+A1

STN EN 1366-1+A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1366-1+A1
Validity: Valid
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia
English title Fire resistance tests for service installations. Part 1: Ventilation ducts
Release Date: 01. 05. 2022
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.50, 91.140.30
Sorting character/National clasification code 92 0811
Level of incorporation: idt EN 1366-1:2014+A1:2020
Official Journal 04/22
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 1366-1+A1:2021-03 (92 0811)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: V tejto európskej norme sa určuje metóda na zisťovanie požiarnej odolnosti zvislých a vodorovných vzduchotechnických potrubí vrátane prístupových panelov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou skúšaných potrubí. Pri skúške sa overuje správanie potrubí namáhaných požiarom zvonka (potrubie A) ako aj požiarom zvnútra (potrubie B). Táto európska norma sa používa spolu s EN 1363-1. V prílohe A sa uvádza všeobecný návod a základné údaje. Táto európska norma neplatí na: a) potrubia, ktorých požiarna odolnosť závisí od požiarnej odolnosti podhľadu alebo steny (ako sú potrubia umiestnené v dutinách ohraničených požiarne odolnými šachtami alebo podhľadmi); b) potrubia s požiarnymi klapkami v miestach, kde prechádzajú cez požiarnu deliacu konštrukciu; c) potrubia s jednou, dvomi alebo tromi stranami; d) upevnenia závesných prostriedkov (napríklad kotiev) k stropom alebo stenám.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Skúšobné zariadenie 9
5 Podmienky skúšky 10
6 Skúšobná vzorka 10
7 Inštalácia skúšobnej vzorky 13
8 Kondicionovanie 15
9 Použitie prístrojového vybavenia 15
10 Skúšobný postup 16
11 Kritériá vlastností 18
12 Protokol o skúške 18
13 Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšok 19
Príloha A (informatívna) – Všeobecný návod 40
Literatúra 43