Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1463-1

STN EN 1463-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1463-1
Platnosť: Valid
Pages 20
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky
English title Road marking materials. Retroreflecting road studs. Part 1: Initial performance requirements
Publication date 01. 06. 2022
Withdrawal date
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7015
Úroveň zapracovania: idt EN 1463-1:2021
Vestník: 05/22
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1463-1:2009-09 (73 7015)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 1463-1 zo septembra 2009 sa môže súbežne s touto normou používať do 30. 9. 2023.
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje vlastnosti výrobku, laboratórne skúšobné metódy, spôsob vyjadrenia výsledkov a príslušné postupy posudzovania a overovania nemennosti parametrov retroreflexných dopravných gombíkov, nestlačiteľných a stlačiteľných podľa návrhu (označené ako typ A a B v tomto poradí). Špecifikuje, ktoré odrazové gombíky sú vyrobené zo skla, plastu alebo plastu s vrstvou odolnou voči oderu (označené ako typ 1, 2 a 3, v tomto poradí), vhodné na použitie na trvalé vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií a účely vymedzovania v komunikačných priestoroch. Tento dokument nezahŕňa: neretroreflexné dopravné gombíky; dočasné retroreflexné dopravné gombíky.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 5
1 Predmet 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny, definície, symboly, jednotky a skratky 6
4 Vlastnosti 8
4.1 Viditeľnosť v noci 8
4.1.1 Všeobecné vysvetlenie uhlov 8
4.1.2 Retroreflexia 8
4.2 Trvanlivosť retroreflexie 10
5 Metódy skúšania, posudzovania a odberu vzoriek 10
5.1 Viditeľnosť v noci 10
5.1.1 Retroreflexia 10
5.2 Trvanlivosť retroreflexie 10
6 Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov – AVCP 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Posudzovanie parametrov 11
6.2.1 Všeobecne 11
6.2.2 Skúšobné vzorky, skúšanie a kritériá zhody 11
6.3 Overovanie parametrov nemennosti 12
6.3.1 Systém riadenia výroby (FPC) 12
6.3.2 Počiatočná inšpekcia systému riadenia výroby a výrobne 13
6.3.3 Priebežný dohľad systému riadenia výroby 13
Príloha A (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie koeficientu svietivosti (R) 14
Príloha B (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie trichromatických súradníc (x,y) 16
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 305/2011 18