Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P CEN/TS 17783

STN P CEN/TS 17783

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN P CEN/TS 17783
Platnosť: Platná
Počet strán: 12
Jazyk:
EN
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Produkty na hnojenie. Stanovenie stability produktov na hnojenie obsahujúcich mikroživiny vo forme komplexu
Anglický názov: Fertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient complexes
Dátum vydania: 01. 08. 2022
Dátum zrušenia:
ICS: 65.080
Triediaci znak: 65 4971
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17783:2022
Vestník: 07/22
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná slovenská technická norma je určená na overenie. Prípadné pripomienky pošlite do apríla 2024 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Predmet normy: This document specifies a method for the determination of the soluble metal that remains in solution after the application of a solution of the fertilizer substance containing micronutrient complexes in water and adjusting the pH to 6 and pH 7 for at least one day. The method applies to fertilizing products containing micronutrient complexes.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)