Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 50678

STN EN 50678

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 50678
Platnosť: Platná
Počet strán: 36
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení elektrických spotrebičov po oprave
Anglický názov: General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
Dátum vydania: 01. 10. 2022
Dátum zrušenia:
ICS: 17.220.20
Triediaci znak: 33 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 50678:2020, idt EN 50678:2020/AC Apr.:2021
Vestník: 09/22
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50678:2020-07 (33 1101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na jednotné skúšobné postupy na overenie účinnosti ochranných opatrení elektrických zariadení alebo spotrebičov po oprave. Tento postup platí pre elektrické zariadenia alebo spotrebiče s menovitým napätím vyšším ako 25 V AC a 60 V DC až do 1 000 V AC a 1 500 V DC a s prúdmi do 63 A, ktoré sú pripojené ku koncovým obvodom. Môžu to byť buď zásuvné zariadenia typu A*), alebo trvalo pripojené. Tento dokument nie je určený na to, aby nahradil skúšky pokryté bezpečnostnými normami ani normami na výrobky, napr. typové skúšky, kusové skúšky alebo preberacie skúšky. V tomto dokumente sa predpokladá, že uvažované elektrické zariadenia alebo spotrebiče spĺňajú príslušnú normu na výrobky, boli uvedené na trh, používali sa, zlyhali a následne boli opravené. Tento dokument je určený na overenie toho, že zásahy vykonané s cieľom opravy neohrozili základné ochranné opatrenia.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Požiadavky 9
5 Skúšky 9
5.1 Všeobecne 9
5.1.1 Všeobecné podmienky skúšok 9
5.1.2 Vizuálna prehliadka 10
5.1.3 Skúška účinnosti ochranných opatrení proti elektrickým nebezpečenstvám 10
5.1.4 Potvrdenie zhody s ochrannými opatreniami doplnkovej ochrany 10
5.1.5 Dokumentácia a vyhodnotenie skúšky 10
5.2 Vizuálna prehliadka 11
5.3 Meranie odporu ochranného pospájania 11
5.4 Meranie izolačného odporu 14
5.5 Meranie prúdu v ochrannom vodiči 18
5.6 Meranie dotykového prúdu 21
5.7 Potvrdenie zhody so špecifikáciami ochranných opatrení SELV/PELV 23
5.8 Meranie unikajúceho prúdu vytváraného plávajúcim vstupom so vstupným menovitým
napätím vyšším ako 50 V AC alebo 120 V DC 24
5.9 Potvrdenie zhody s ďalšími ochrannými opatreniami 24
5.10 Potvrdenie polarity pripojenia sieťovej vidlice 24
5.11 Funkčná skúška 24
6 Dokumentácia a vyhodnotenie skúšky 24
7 Skúšobné zariadenie 25
Príloha A (informatívna) Všeobecný návod a odôvodnenie 26
A.1 Predpokladaný okruh používateľov 26
A.2 Odôvodnenie 27
A.2.1 Kapitola 5 – Skúšky 27
A.2.2 Článok 5.3 – Meranie odporu ochranného pospájania 27
A.2.3 Článok 5.4 – Meranie izolačného odporu 27
A.2.4 Náhradná metóda 29
A.2.5 Metóda rozdielového prúdu 29
Príloha B (informatívna) Schematické znázornenie skúšobných postupov 30
Príloha C (informatívna) 33
Príloha D (informatívna) 34
Literatúra 35