Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN IEC 61547

STN EN IEC 61547

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN IEC 61547
Platnosť: Valid
Pages 28
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Zariadenia na všeobecné osvetlenie. Požiadavky na odolnosť z hľadiska EMC
English title Equipment for general lighting purposes. EMC immunity requirements
Publication date 01. 01. 2024
Withdrawal date
ICS: 29.020, 29.140.01, 33.100.10
Triediaci znak: 36 0090
Úroveň zapracovania: idt EN IEC 61547:2023, idt IEC 61547:2020
Vestník: 12/23
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN IEC 61547:2023-07 (36 0090)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 61547 z marca 2010 sa môže súbežne s touto STN používať do 8. 3. 2026.
Predmet normy: Táto časť IEC 61547, ktorá sa zaoberá požiadavkami na elektromagnetickú odolnosť, platí pre osvetľovacie zariadenia spadajúce do predmetu technickej komisie IEC 34, vrátane zariadení ako sú napríklad svetelné zdroje, svietidlá a moduly. Z predmetu použitia tohto dokumentu sú vylúčené: súčasti alebo moduly určené na vstavanie do svetelného zariadenia a ktoré nie sú určené na výmenu koncovým používateľom; zariadenia, ktorých požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu vo vysokokofrekvenčnom rozsahu sú explicitne formulované v iných výrobkových normách na odolnosť, aj keď takéto zariadenia obsahujú funkciu vstavaného osvetlenia. Ak však ide o multifunkčné zariadenie, v ktorom funkcia osvetľovania pracuje nezávisle od ostatných funkcií, požiadavky na elektromagnetickú odolnosť uvedené v tomto dokumente platia len pre funkciu osvetľovania. Osvetľovacie zariadenia s funkciou bezdrôtového ovládania spadajú tiež do predmetu tohto dokumentu. Skúšky sú však obmedzené iba na ovládanie svetelných funkcií.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)