Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 22057

STN EN ISO 22057

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 22057
Validity: Valid
Number of pages: 80
Language:
SK
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Trvalá udržateľnosť budov a inžinierskych stavieb. Dátové šablóny na environmentálne vyhlásenia o stavebných produktoch (EPD) pre stavebné výrobky v informačnom modelovaní stavieb (BIM) (ISO 22057: 2022)
English title Sustainability in buildings and civil engineering works. Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM)
Release Date: 01. 03. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 91.040.01
Sorting character/National clasification code 73 0906
Level of incorporation: idt ISO 22057:2022, idt EN ISO 22057:2022
Official Journal 02/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 22057:2022-09 (73 0906)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument poskytuje zásady a požiadavky, ktoré umožňujú použiť environmentálne a technické údaje uvedené v EPD pre stavebné výrobky a služby, stavebné prvky a integrované technické systémy v BIM tak, aby pomohli pri posudzovaní environmentálneho správania stavby počas jej životného cyklu. V tomto dokumente sa uvádzajú požiadavky na štruktúrovanie informácií z EPD za použitia dátovej šablóny podľa ISO 23386 a ISO 23387, aby boli údaje z EPD počítačovo spracovateľné a umožnila sa ich integrácia do informačných systémov návrhu, fáz výstavby, užívania a konca životnosti. Tento dokument sa vzťahuje na štruktúrovanie všeobecných údajov LCA na použitie v prostredí BIM, keďže tieto údaje sú potrebné pri absencii vhodných údajov z EPD, aby bolo možné posúdiť environmentálne správanie na úrovni stavby. Posúdenie environmentálneho správania na úrovni stavby nie je predmetom tohto dokumentu.
Preview: Náhľad normy (PDF)