Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 4040

STN ISO 4040

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN ISO 4040
Platnosť: Valid
Pages 16
language
EN
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách
English title Road vehicles. Location of hand controls, indicators and tell-tales in motor vehicles
Publication date 01. 02. 2024
Withdrawal date
ICS: 43.040.30
Triediaci znak: 30 0732
Úroveň zapracovania: idt ISO 4040:2009
Vestník: 01/24
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN ISO 4040:2004-09 (30 0732)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma určuje umiestnenie ovládačov v motorových vozidlách rozdelením priepriestoru v pracovnom dosahu vodičov na špecifické zóny s umiestnením určitých ovládačov na bezpečné ovládanie vozidla. Norma špecifikuje aj určité kombinácie funkcií viacfunkčných ovládačov a stupeň viditeľnosti určitých indikátorov a oznamovačov. Táto medzinárodná norma platí pre ručné ovládače, indikátory a oznamovače používané vo všetkých motorových vozidlách okrem motocyklov a mopedov, tak ako sa to definuje v ISO 3833.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)