Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 4040

STN ISO 4040

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN ISO 4040
Validity: Valid
Number of pages: 16
Language:
EN
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách
English title Road vehicles. Location of hand controls, indicators and tell-tales in motor vehicles
Release Date: 01. 02. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 43.040.30
Sorting character/National clasification code 30 0732
Level of incorporation: idt ISO 4040:2009
Official Journal 01/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN ISO 4040:2004-09 (30 0732)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinárodná norma určuje umiestnenie ovládačov v motorových vozidlách rozdelením priepriestoru v pracovnom dosahu vodičov na špecifické zóny s umiestnením určitých ovládačov na bezpečné ovládanie vozidla. Norma špecifikuje aj určité kombinácie funkcií viacfunkčných ovládačov a stupeň viditeľnosti určitých indikátorov a oznamovačov. Táto medzinárodná norma platí pre ručné ovládače, indikátory a oznamovače používané vo všetkých motorových vozidlách okrem motocyklov a mopedov, tak ako sa to definuje v ISO 3833.
Preview: Náhľad normy (PDF)