Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 43.040.30

Počet záznamov: 20

Späť

Platná

Vydanie: 12.01.1987

CS

Cestné motorové vozidlá. Symboly ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2001

SK

Elektronické taxametre

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Postup pri posudzovaní vhodnosti používania počas vedenia motorového vozidla (ISO 17287: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2004

SK

Cestné vozidlá. Dosah vodiča na ručné ovládače

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2017

EN

Cestné vozidlá. Bezpečnosť mechanických plomb použitých v tachografoch. Požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2024

EN

Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách

Objednať normu Náhľad do normy

Zrušená

Vydanie: 17.12.1982

CS

Kontrolné a meracie prístroje automobilov. Všeobecné technické požiadavky. Metódy skúšania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 24.01.1983

CS

Palivomery elektrické automobilové. Technické požiadavky. Metódy skúšania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 25.04.1983

CS

Kontrolné a meracie prístroje automobilov. Pripojovacie rozmery

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 04.02.1986

CS

Snímače elektrických teplomerov pre motorové vozidlá. Rozmery

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 29.04.1986

CS

Rýchlomery automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 15.02.1988

CS

Tlakomery a ukazovatele tlaku automobilové. Hlavné a pripojovacie rozmery

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 12.09.1988

CS

Otáčkomery automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 12.09.1988

CS

Teplomery elektrické automobilové. Technické požiadavky a metódy skúšania

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.11.1995

EN

Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a ukazovateľov

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.04.2003

SK

Cestné vozidlá. Meranie vizuálneho vnímania vodiča vzhľadom na dopravné informačné a riadiace systémy. Časť 1: Definície a parametre (ISO 15007-1:2002)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.12.2003

EN

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Princípy vedenia dialógu a podávania správ (ISO 15005: 2002)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.12.2003

EN

Cestné vozidlá. Ergonomické hľadiská dopravných informácií a riadiacich systémov. Vymedzenie a podávanie správ pre vizuálne zobrazenie vo vozidle (ISO 15008: 2003)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.07.2004

SK

Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a oznamovačov (obsahuje zmenu Amd1: 2001 + Amd4 :2001 a opravu TC1: 2001)

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.09.2004

SK

Cestné vozidlá. Umiestnenie ručných ovládačov, indikátorov a oznamovačov v motorových vozidlách

Objednať normu

Dotaz zabral 0,418s.