Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1999-1-2

STN EN 1999-1-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1999-1-2
Validity: Valid
Number of pages: 52
Language:
SK
Paper: 21,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 21,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 27,82€
Slovak title Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
English title Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-2: Structural fire design
Release Date: 01. 05. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.50, 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 1501
Level of incorporation: idt EN 1999-1-2:2023
Official Journal 04/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 1999-1-2:2012-04 (73 1501)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument sa zaoberá návrhom hliníkových konštrukcií z hľadiska mimoriadnej situácie namáhania požiarom a je určený na použitie v spojení s EN 1999-1-1, EN 1999-1-3, EN 1999-1-4 a EN 1999-1-5. Tento dokument identifikuje iba rozdiely alebo doplnky k navrhovaniu z hľadiska normálnej teploty. Tento dokument sa vzťahuje na hliníkové konštrukcie, pri ktorých sa vyžaduje nosná funkcia. Tento dokument uvádza zásady a aplikačné pravidlá na navrhovanie konštrukcií pri špecifikovaných požiadavkách s ohľadom na vyššie uvedenú funkciu a úrovne vlastností.Tento dokument platí len pre konštrukcie alebo konštrukčné časti, ktoré sú predmetom EN 1999-1-1 a ktoré sú podľa nej navrhnuté. Metódy uvedené v tomto dokumente sú použiteľné pre tieto zliatiny hliníka: EN AW-3004 – H34; EN AW-5005 – O a H34; EN AW-5052 – H34; EN AW-5083 – O a H12; EN AW-5454 – O a H34; EN AW-6061 – T6; EN AW-6063 – T5 a T6; EN AW-6082 – T4 a T6.
Preview: Náhľad normy (PDF)