Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1999-1-3

STN EN 1999-1-3

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1999-1-3
Validity: Valid
Number of pages: 120
Language:
SK
Paper: 35,00€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 31,50€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 35,00€
c) With ability to print and copy (printscreen) 45,50€
Slovak title Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu
English title Eurocode 9. Design of aluminium structures. Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
Release Date: 01. 05. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 1501
Level of incorporation: idt EN 1999-1-3:2023
Official Journal 04/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 1999-1-3:2011-07 (73 1501)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: EN 1999-1-1 poskytuje základ pre navrhovanie konštrukcií z hliníkových zliatin, ktoré sú vystavené únave v medznom stave únosnosti. Tento dokument poskytuje pravidlá pre: metódu bezpečnej životnosti; metódu prípustných (tolerovateľných) poškodení; návrh podporený experimentálnym skúšaním. Tento dokument sa nevzťahuje na tlakové nádoby alebo potrubia. Platia všeobecné predpoklady EN 1990. Platia ustanovenia EN 1999-1-1. Tento dokument sa má používať v spojení s EN 1990, EN 1991 (všetky časti), príslušnými časťami v EN 1992 až EN 1999, EN 1090-1 a EN 1090-3 pre požiadavky na zhotovovanie a EN, EAD a ETA pre stavebné výrobky relevantné pre hliníkové konštrukcie.
Preview: Náhľad normy (PDF)