Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 17210

STN EN 17210

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 17210
Validity: Valid
Number of pages: 296
Language:
SK
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Prístupnosť a využiteľnosť vybudovaného prostredia. Funkčné požiadavky
English title Accessibility and usability of the built environment. Functional requirements
Release Date: 01. 06. 2024
Date of withdrawal:
ICS: 91.040.01
Sorting character/National clasification code 73 0120
Level of incorporation: idt EN 17210:2021
Official Journal 05/24
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 17210:2021-07 (73 0120)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument popisuje základné, minimálne funkčné požiadavky a odporúčania pre prístupné a využiteľné vybudované prostredie podľa zásad „dizajnu pre všetkých“/„univerzálneho dizajnu“, ktoré uľahčia jeho rovnocenné a bezpečné využívanie širokému okruhu používateľov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Požiadavky a odporúčania uvedené v tomto dokumente sú použiteľné v celom spektre vybudovaného prostredia. Tieto požiadavky a odporúčania na funkčnú prístupnosť a využiteľnosť sú relevantné pre návrh, výstavbu, obnovu alebo úpravu a údržbu vybudovaného prostredia vrátane vonkajších peších a verejných priestorov.
Preview: Náhľad normy (PDF)