Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 6108

STN 73 6108

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 73 6108
Platnosť: Valid
Pages 36
language
SK
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Lesná dopravná sieť
English title Forest Transportation Network
Publication date 01. 07. 2000
Withdrawal date
ICS: 03.220.20, 65.020.99
Triediaci znak: 73 6108
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/00
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje kategorizáciu lesnej dopravnej siete, systém triedenia a základné parametre jednotliv_ch druhov komunikácií a úťelov_ch zariadení.