Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 03.220.20

Number of records: 170

Back
73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 01.09.1994

73 6425 Valid

Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

Release Date: 28.11.1994

26 0070 Valid

Klasifikácia a označovanie sypkých hmôt dopravovaných na dopravných zariadeniach

Release Date: 01.09.1995

01 8521 Valid

Názvoslovie cestnej dopravy a prepravy

Release Date: 01.11.1996

01 8505 Valid

Cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy. Značky

Release Date: 01.08.1997

01 8551 Valid

Názvoslovie mestskej hromadnej dopravy

Release Date: 01.01.2000

01 8539 Valid

Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná preprava. Označovače cestovných lístkov

Release Date: 01.05.2000

73 6108 Valid

Lesná dopravná sieť

Release Date: 01.07.2000

87 0674 Valid

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce v pásme ISM 5,8 GHz pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na článok 3.2 smernice R&TTE. Oddiel 1: Požiadavky na cestné jednotky (RSU)

Release Date: 01.02.2005

87 0674 Valid

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Vysielacie zariadenia účelových komunikácií na krátku vzdialenosť (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujúce v pásme ISM 5,8 GHz pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na článok 3.2 smernice R&TTE. Oddiel 2: Požiadavky na palubné jednotky (OBU)

Release Date: 01.02.2005

01 8566 Valid

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidiel a vybavenia. Špecifikácia systému (ISO 14815:2005)

Release Date: 01.01.2006

01 8567 Valid

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidla a zariadenia. Číslovanie a dátová štruktúra (ISO 14816: 2005)

Release Date: 01.03.2006

95 2006 Valid

Prepravné služby. Logistika mesta. Pokyny na definíciu prístupu do centra mesta

Release Date: 01.06.2006

01 8568 Valid

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidiel a vybavenia. Referenčná architektúra a terminológia (ISO 14814:2006)

Release Date: 01.06.2006

87 2571 Valid

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Rádiokomunikačné zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme od 5 855 MHz do 5 925 MHz. Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Release Date: 01.03.2009

01 8580 Valid

Telematika v cestnej doprave. Automatická identifikácia vozidla a zariadenia. Rozhrania (ISO 17264: 2009)

Release Date: 01.07.2010

01 8576 Valid

Elektronický výber poplatkov. Požiadavky na vyhradenú komunikáciu s krátkym dosahom v meste

Release Date: 01.09.2010

01 8570 Valid

Automatická identifikácia vozidla a zariadenia. Elektronická registrácia identifikácie (ERI) pre vozidlá. Časť 1: Architektúra (ISO 24534-1: 2010)

Release Date: 01.01.2011

01 8570 Valid

Automatická identifikácia vozidla a zariadenia. Elektronická registrácia identifikácie (ERI) pre vozidlá. Časť 2: Požiadavky na prevádzku (ISO 24534-2: 2010)

Release Date: 01.01.2011

01 8570 Valid

Automatická identifikácia vozidla a zariadenia. Elektronická registrácia identifikácie (ERI) pre vozidlá. Časť 4: Bezpečnostné komunikácie používajúce asymetrické techniky (ISO 24534-4: 2010)

Release Date: 01.01.2011

87 2665 Valid

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Architektúra komunikácií

Release Date: 01.03.2011

Dotaz zabral 0,429s.