Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 92 0901

STN 92 0901

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 92 0901
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív
English title Principles of fire safety in storage of solid fuels
Publication date 01. 12. 1999
Withdrawal date
ICS: 13.220.20, 75.160.10
Triediaci znak: 92 0901
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/99
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN 44 1315:1989-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma upravuje niektoré spôsoby skladovania a opatrenia sledujúce bezpečné skladovanie tuhého paliva v skladoch tuhého paliva podľa platných predpisov.