Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.220.20

Počet záznamov: 318

Späť

Platná

Vydanie: 19.12.1960

CS

Zdroje požiarnej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.1964

Zdroje požiarnej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.1979

CS

Zisťovanie úniku horľavých plynov a pár

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1980

Zisťovanie úniku horľavých plynov a pár

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1997

SK

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1999

SK

Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1999

SK

Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2001

SK

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2001

SK

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

CS

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

CS

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

CS

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2002

CS

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2003

SK

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2003

SK

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2003

SK

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2003

SK

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

SK

Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

SK

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia

Objednať normu

Dotaz zabral 0,413s.