Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN IEC 60092-401

STN IEC 60092-401

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN IEC 60092-401
Platnosť: Valid
Pages 36
language
SK
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie
English title Electrical installations in ships. Part 401: Installation andtest of completed installation
Publication date 01. 03. 1997
Withdrawal date
ICS: 47.020.60
Triediaci znak: 32 6604
Úroveň zapracovania: idt IEC 60092-401:1980, idt IEC 60092-401:1980/A1:1987
Vestník: 03/97
Amendments Zmena *A2 V 01/00
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na inštaláciu elektrických zariadení na lodiach a na skúšanie zmontovanej inštalácie.