Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 1326

STN 33 1326

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 1326
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
CS
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Bezpečnostné predpisy pre obsluhu zariadení trakčného vedenia a pre prácu na trakčnom vedení metra
English title Safety regulations for attendance and operation on electric traction systems for underground
Release Date: 01. 12. 1993
Date of withdrawal:
ICS: 13.200, 29.020, 29.280
Sorting character/National clasification code 33 1326
Level of incorporation:
Official Journal 01/94
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tato norma stanoví podrobnejší bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na trakčním vedení metra s napětím do 1 kV.