Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 1289

STN 73 1289

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 73 1289
Platnosť: Valid
Pages 44
language
CS
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Názvoslovie v odbore pórobetónu
English title Terminology of aerated concrete
Publication date 01. 03. 1995
Withdrawal date
ICS: 01.040.91, 03.120, 03.120.10, 91.100.30
Triediaci znak: 73 1289
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/95
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma sjednocuje názvosloví, používané pro obor pórobetonu v technické praxi, v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách a v hospodářském styku.