Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 01.040.91

Počet záznamov: 196

Back
73 3150 Valid

Stavebné práce. Tesárske práce stavebné

Vydanie: 15.12.1959

72 4801 Valid

Výrobky zdravotníckej keramiky. Názvy a definície

Vydanie: 11.12.1979

72 2609 Valid

Tehliarske názvoslovie

Vydanie: 06.10.1983

01 3400 Valid

Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

Vydanie: 28.02.1985

73 0080 Valid

Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii. Názvoslovie

Vydanie: 20.08.1985

27 4000 Valid

Elektrické výťahy. Názvoslovie

Vydanie: 08.12.1986

73 5241 Valid

Názvoslovie pre kultúrne objekty s hľadiskom

Vydanie: 27.03.1987

72 1510 Valid

Kamenivo na stavebné účely. Názvoslovie a klasifikácia

Vydanie: 11.05.1987

16 6003 Valid

Stavebné kovanie. Názvy a definície

Vydanie: 10.08.1987

01 3400 Valid

Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

Vydanie: 01.07.1988

27 8540 Valid

Stroje na výrobu a prepravu betónových zmesí používaných v stavebníctve. Automiešače a autoprepravníky. Názvoslovie a technické požiadavky

Vydanie: 14.05.1990

72 1510 Valid

Kamenivo na stavebné účely. Názvoslovie a klasifikácia

Vydanie: 01.10.1990

72 2900 Valid

Vláknocementové výrobky. Termíny a definície

Vydanie: 01.04.1993

73 1289 Valid

Názvoslovie v odbore pórobetónu

Vydanie: 01.03.1995

75 0150 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva

Vydanie: 01.07.1995

07 0251 Valid

Vykurovacie kotly. Časť 4: Vykurovacie kotly vybavené horákmi s ventilátorom. Požiadavky na kotly vybavené horákmi s ventilátorom na olejové palivá s tepelným výkonom najviac 70 kW a s maximálnym prevádzkovým tlakom 3 bar. Terminológia, osobitné požiadavky, skúšanie a označovanie

Vydanie: 01.03.2002

73 0540 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia

Vydanie: 01.03.2002

73 6762 Valid

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 1: Všeobecné funkčné požiadavky

Vydanie: 01.05.2002

74 6473 Valid

Brány a vráta. Terminológia. Časť 1: Druhy brán a vrát

Vydanie: 01.12.2002

74 6473 Valid

Brány a vráta. Terminológia. Časť 2: Časti brán a vrát

Vydanie: 01.12.2002

72 2480 Valid

Poterové materiály a podlahové potery. Termíny a definície

Vydanie: 01.05.2003

Dotaz zabral 0,407s.