Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 6266

STN 73 6266

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 73 6266
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Protinárazové zábrany mostov nad pozemnými komunikáciami
English title Antistrike protection of bridges over road communications
Release Date: 01. 11. 1994
Date of withdrawal:
ICS: 13.320, 93.040
Sorting character/National clasification code 73 6266
Level of incorporation:
Official Journal 12/94
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma platí pre navrhovanie, priestorové usporiadanie, dopravné značenie a stavbu protinárazových zábran jestvujúcich prestavovaných alebo opravovaných mostov nad cestami alebo miestnymi komunikáciami, pod ktorými je voľná výška menšia ako 4,20 m.