Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 93.040

Počet záznamov: 88

Späť

Platná

Vydanie: 15.01.1975

CS

Mostné názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.1977

Mostné názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 12.04.1979

CS

Zaťažovacie skúšky mostov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1983

Mostné názvoslovie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 05.12.1985

CS

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy mostov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1990

CS

Zaťažovacie skúšky mostov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1994

SK

Protinárazové zábrany mostov nad pozemnými komunikáciami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1999

SK

Projektovanie mostných objektov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1999

SK

Projektovanie mostných objektov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Projektovanie mostných objektov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2006

SK

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2007

SK

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2007

SK

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2008

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2008

SK

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2008

SK

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2009

SK

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2009

SK

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2009

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2009

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Dotaz zabral 0,392s.