Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 93.040

Number of records: 88

Back
73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 15.01.1975

73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 01.05.1977

73 6209 Valid

Zaťažovacie skúšky mostov

Release Date: 12.04.1979

73 6200 Valid

Mostné názvoslovie

Release Date: 01.04.1983

01 3467 Valid

Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy mostov

Release Date: 05.12.1985

73 6209 Valid

Zaťažovacie skúšky mostov

Release Date: 01.06.1990

73 6266 Valid

Protinárazové zábrany mostov nad pozemnými komunikáciami

Release Date: 01.11.1994

73 6201 Valid

Projektovanie mostných objektov

Release Date: 01.09.1999

73 6201 Valid

Projektovanie mostných objektov

Release Date: 01.11.1999

73 6201 Valid

Projektovanie mostných objektov

Release Date: 01.10.2001

73 6203 Valid

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

Release Date: 01.05.2006

73 6206 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

Release Date: 01.05.2007

73 6205 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

Release Date: 01.12.2007

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.05.2008

73 6206 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

Release Date: 01.07.2008

73 6206 Valid

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

Release Date: 01.12.2008

73 6205 Valid

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

Release Date: 01.02.2009

73 6207 Valid

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

Release Date: 01.02.2009

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.04.2009

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.08.2009

73 6207 Valid

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

Release Date: 01.09.2009

Dotaz zabral 0,427s.