Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN 79 5600

STN 79 5600

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN 79 5600
Platnosť: Platná
Počet strán: 40
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Obuv. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Footwear. Common provisions
Dátum vydania: 01. 12. 1996
Dátum zrušenia:
ICS: 61.060
Triediaci znak: 79 5600
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/96
Zmeny: Zmena *1 V 01/01
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 79 5600:1991-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre výrobu, označovanie, skúšanie, dodávanie a skladovanie obuvi, ak predmetová norma na príslušnú obuv neurčuje inak.