Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN P I-ETS 300 131

STN P I-ETS 300 131

Back
Name: STN P I-ETS 300 131
Validity: Valid
Number of pages: 259
Language:
EN
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Rádiové zariadenia a systémy (RES). Požiadavky na rozhranie zabezpečujúce vzájomnú súčinnosť bezdrôtových telefónnych prístrojov v kmitočtovom pásme 864.1 MHz až 868.1 MHz, vrátane ich prístupu do verejných sietí
English title Radio Equipment and Systems (RES). Common air interface specification to be used for the interworking between cordless telephone apparatus in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including public access services
Release Date: 01. 12. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 33.040.20, 33.060.20
Sorting character/National clasification code 87 0131
Level of incorporation: idt I-ETS 300 131:1994
Official Journal 13/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: