Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.040.20

Number of records: 127

Back
87 0115 Valid

Pripájanie k verejnej spojovacej telefónnej sieti (PSTN). Požiadavky II. kategórie pre pripájanie duplexných modemov 300 bit/s normalizovaných na použitie v PSTN

Release Date: 01.01.1994

87 0123 Valid

Požiadavky pre pripájanie dátových koncových zariadení (DTE) k verejnej dátovej sieti s prepojovaním paketov (PSPDN) s použitím rozhrania podľa odporúčania CCITT X.25 (1984). Požiadavky kladené na DTE využívajúce rozšírenú prevádzku (modulo 128) vo vyváženej procedúre prepojovacieho prístupu (LAPB)

Release Date: 01.01.1994

87 0124 Valid

Požiadavky pre pripájanie dátových koncových zariadení (DTE) k verejnej dátovej sieti s prepojovaním paketov (PSPDN) s použitím rozhrania podľa odporúčania CCITT X.25 (1984). Požiadavky kladené na DTE využívajúce prevádzku s viacnásobným pripájaním

Release Date: 01.01.1994

87 0150 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Súbory protokolov Q rozhraní pre riadenie prenosových systémov

Release Date: 01.03.1994

87 0147 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Multiplexná štruktúra

Release Date: 01.08.1994

87 0131 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Požiadavky na rozhranie zabezpečujúce vzájomnú súčinnosť bezdrôtových telefónnych prístrojov v kmitočtovom pásme 864.1 MHz až 868.1 MHz, vrátane ich prístupu do verejných sietí

Release Date: 01.12.1995

87 0399 Valid

Služby na princípe prepájania rámcov. Časť 2: Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Transportná služba na princípe prepájania rámcov. Definícia služby

Release Date: 03.08.1998

87 0417 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Všeobecné požiadavky na zariadenia synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH). Časť 1-2: Predloha všeobecných informácií na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

Release Date: 01.07.2000

87 0417 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Všeobecné požiadavky na prenosovú funkčnosť zariadení. Časť 2-1: Synchrónna digitálna hierarchia (SDH) a pleziochrónna digitálna hierarchia (PDH), funkcie jednotlivých častí fyzickej vrstvy

Release Date: 01.07.2000

87 0461 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Zariadenie pružného multiplexora (FM). Časť 1: Základné funkcie, spoločné funkcie rozhrania 2 048 kbit/s, funkcie príspevkového rozhrania a špeciálne funkcie

Release Date: 01.08.2000

87 0461 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Zariadenie pružného multiplexora (FM). Časť 2: Správa a riadiace funkcie

Release Date: 01.08.2000

87 0635 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Rádiové špecifické funkčné bloky na prenos Mx STM-N

Release Date: 01.08.2000

87 0493 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Informačný model synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH) ochrany pripojenia subsietí (SNCP) z hľadiska sieťového prvku (NE)

Release Date: 01.08.2000

87 0417 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na transportnú funkčnosť zariadenia. Časť 5-2: Funkcie vrstiev ciest synchrónnej digitálnej hierarchie (SDH). Špecifikácia predlohy na vyhlásenie zhody implementácie (ICS)

Release Date: 01.09.2000

87 0463 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Požiadavky na pasívne optické prístupové siete (OANs) s cieľom poskytovať služby až do prenosovej kapacity 2 Mbit/s

Release Date: 01.05.2001

87 1165 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Prenajaté vedenia SDH. Vlastnosti spojenia

Release Date: 01.05.2001

87 0417 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Kmeňové požiadavky na prenosovú funkčnosť zariadení. Časť 7-1: Riadenie zariadenia a funkcie pomocnej vrstvy

Release Date: 01.08.2001

87 0166 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Fyzické a elektrické charakteristiky hierarchických digitálnych rozhraní pre zariadenia používajúce pleziochrónne alebo synchrónne digitálne hierarchie s 2 048 kbit/s

Release Date: 01.05.2002

87 0167 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Funkčné vlastnosti rozhraní 2 048 kbit/ s

Release Date: 01.05.2002

87 0304 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Informačný model SDH z hľadiska sieťových prvkov (NE)

Release Date: 01.07.2002

87 0010 Valid

Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónne prepájacie zariadenie s rýchlosťou prepájania kanálov 64 kbit/s a n x 64 kbit/s s prístupovými portami s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s. Časť 1: Základné funkcie a charakteristiky

Release Date: 01.07.2002

Dotaz zabral 0,430s.