Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 61252

STN EN 61252

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 61252
Platnosť: Platná
Počet strán: 24
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Elektroakustika. Špecifikácie požiadaviek na osobné zvukové expozimetre
Anglický názov: Electroacoustics. Specifications for personal sound exposure meters
Dátum vydania: 01. 10. 1998
Dátum zrušenia:
ICS: 17.140.50
Triediaci znak: 35 6875
Úroveň zapracovania: idt EN 61252:1995, idt IEC 61252:1993
Vestník: 10/98
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 04/03, Zmena A2 V 01/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 35 6875:1988-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Zvuková expozícia je fyzikálna miera, ktorá hodnotí tak akustický tlak, ako aj jeho trvanie na danom mieste pomocou časového integrálu kvadrátu okamžitej hodnoty kmitočtovo vážného akustického tlaku.