Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 17.140.50

Počet záznamov: 189

Back
35 6872 Valid

Metrológia. Zvukomery. Metódy skúšania pre úradné overovanie a potrebné pomôcky

Vydanie: 01.09.1986

34 0879 Valid

Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov

Vydanie: 01.04.1993

36 8305 Valid

Elektroakustické zariadenia. 2. časť: Vysvetlenie všeobecných termínov a metód výpočtu

Vydanie: 01.10.1995

35 6875 Valid

Elektroakustika. Špecifikácie požiadaviek na osobné zvukové expozimetre

Vydanie: 01.10.1998

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

Vydanie: 01.01.1999

36 4888 Valid

Ultrazvuk. Chirurgické zariadenia. Meranie a zaznamenávanie základných výstupných charakteristík

Vydanie: 01.06.2000

36 8313 Valid

Elektroakustické zariadenia. Metódy merania a špecifikácia vlastností elektroakustických tónových meničov (sounderov)

Vydanie: 01.06.2001

36 8860 Valid

Sluchové protézy. Časť 12: Rozmery elektrických pripájacích prvkov

Vydanie: 01.06.2001

36 8860 Valid

Sluchové protézy. Časť 14: Špecifikácia digitálneho rozhrania

Vydanie: 01.06.2001

36 8305 Valid

Elektroakustické zariadenia. Časť 10: Merače špičkovej programovej úrovne

Vydanie: 01.08.2001

36 8821 Valid

Elektroakustika. Prístroj na meranie intenzity zvuku. Merania pomocou dvoch na tlak citlivých mikrofónov

Vydanie: 01.09.2001

36 8823 Valid

Meracie mikrofóny. Časť 1: Technické požiadavky na laboratórne štandardné mikrofóny

Vydanie: 01.12.2001

36 8824 Valid

Kalibrácia zvukomerov vo zvukovom poli s náhodným dopadom zvuku a v difúznom zvukovom poli

Vydanie: 01.12.2001

36 8860 Valid

Sluchové protézy. Časť 3: Zariadenie sluchovej protézy, ktorú nosí používateľ len čiastočne

Vydanie: 01.12.2001

36 8860 Valid

Sluchové protézy. Časť 5: Vložky na zasunutie mikrofónu do ucha

Vydanie: 01.12.2001

36 8860 Valid

Sluchové protézy. Časť 9: Metódy na meranie charakteristík sluchových protéz s výstupom na kostný vibrátor

Vydanie: 01.12.2001

35 6874 Valid

Filtre na meranie počuteľného zvuku v prítomnosti ultrazvuku

Vydanie: 01.04.2002

36 8330 Valid

Mikrofóny a slúchadlá na hovorovú komunikáciu

Vydanie: 01.11.2002

36 8880 Valid

Meracie mikrofóny. Časť 4: Technické požiadavky na pracovné etalónové mikrofóny

Vydanie: 01.11.2002

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

Vydanie: 01.12.2002

35 6875 Valid

Elektroakustika. Špecifikácie požiadaviek na osobné zvukové expozimetre

Vydanie: 01.05.2003

Dotaz zabral 0,406s.