Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 75 0111

STN 75 0111

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 75 0111
Validity: Valid
Number of pages: 60
Language:
SK
Paper: 21,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 21,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 27,82€
Slovak title Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie
English title Water management. Terminology of hydrogeology
Release Date: 01. 11. 2000
Date of withdrawal:
ICS: 01.040.07, 07.060
Sorting character/National clasification code 75 0111
Level of incorporation:
Official Journal 10/00
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN 73 6532:1983-09
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma definuje pojmy a termíny používané v hydrogeológii pri získavaní, spracúvaní a hodnotení informácií o podzemnej vode a hydrogeologických procesoch a vo vodohospodárskej praxi pri ochrane, tvorbe a využívaní vodných zdrojov.