Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 07.060

Number of records: 73

Back
72 0513 Valid

Geologické a petrografické značky. Metamorfované horniny

Release Date: 10.03.1971

72 0515 Valid

Geologické a petrografické značky. Tektonické značky

Release Date: 21.04.1972

75 0111 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie

Release Date: 01.11.2000

75 0110 Valid

Vodné hospodárstvo. Hydrológia. Terminológia

Release Date: 01.01.2002

80 0058 Valid

Normálne ovzdušie na klimatizovanie a/alebo skúšanie. Špecifikácie

Release Date: 01.02.2003

83 4005 Valid

Ochrana ovzdušia. Meteorológia. Ultrazvukové anemometre/teplomery. Metódy preberacích skúšok na meranie priemernej rýchlosti vetra

Release Date: 01.03.2004

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 5: Údaje na výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie (ISO 15927-5:2004)

Release Date: 01.05.2005

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 4: Hodinové údaje na posúdenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 15927-4:2005)

Release Date: 01.01.2006

87 2454 Valid

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pomocné meteorologické prostriedky (Met Aids). Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.2007

87 2454 Valid

Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Pomocné meteorologické prostriedky (Met Aids). Rádiosondy určené pre frekvenčný rozsah od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE

Release Date: 01.12.2007

83 4006 Valid

Ochrana ovzdušia. Meteorológia. Meranie rýchlosti vetra. Časť 1: Metódy skúšania prevádzkových charakteristík rotačných anemometrov vo vetromerných tuneloch

Release Date: 01.01.2008

75 1400 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia

Release Date: 01.01.2008

75 1410 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej vodnosti. Časť 1: Charakteristiky denných vodných stavov a prietokov

Release Date: 01.01.2008

75 1410 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej vodnosti. Časť 2: Charakteristiky mesačných vodných stavov a prietokov

Release Date: 01.01.2008

75 1410 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej vodnosti. Časť 3: Charakteristiky ročných vodných stavov a prietokov

Release Date: 01.01.2008

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 6: Akumulované teplotné rozdiely (dennostupne)

Release Date: 01.03.2008

83 4007 Valid

Ochrana ovzdušia. Meteorológia. Meranie teploty ovzdušia. Skúšobné metódy na porovnávanie charakteristík tieniacich krytov teplomerov a definovanie ich dôležitých charakteristík

Release Date: 01.05.2008

75 1500 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Základné ustanovenia

Release Date: 01.01.2009

75 1520 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia výdatnosti prameňov

Release Date: 01.01.2009

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 2: Hodinové údaje na výpočet tepelnej záťaže (ISO 15927-2:2009)

Release Date: 01.08.2009

73 0702 Valid

Tepelno-vlhkostné vlastnosti budov. Výpočet a uvádzanie klimatických údajov. Časť 3: Výpočet indexu hnaného dažďa pre zvislé povrchy z hodinových údajov vetra a dažďa (ISO 15927-3:2009)

Release Date: 01.08.2009

Dotaz zabral 0,517s.