Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 11102-2

STN EN ISO 11102-2

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 11102-2
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 8
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Piestové spaľovacie motory. Spúšťacie zariadenie s ručnou kľukou. Časť 2: Metóda skúšania uhla vypnutia (ISO 11102-2:1997)
Anglický názov: Reciprocating internal combustion engines. Handle starting equipment. Part 2: Method of testing the angle of disengagement
Dátum vydania: 01. 03. 2001
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
ICS: 27.020
Triediaci znak: 09 7701
Úroveň zapracovania: idt ISO 11102-2:1997, idt EN ISO 11102-2:1997
Vestník: 02/01
Vestník harmonizácie: 5/09, 11/08, 2/08, 7/07, 4/06, 6/04, 7/02
Nariadenie vlády: 310/2004 391/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11102-2:2009-06 (09 7701)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 11102 opisuje metódu na skúšanie uhla vypnutia spúšťacieho zariadenia s ručnou kľukou na overovanie základných bezpečnostných požiadaviek podľa ISO 11102-1 pre piestové spaľovacie motory v pôdohospodárstve, na železnici, v lodnej doprave, okrem motorov na pohon cestných vozidiel a v letectve.