Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1899-2

STN EN 1899-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1899-2
Platnosť: Valid
Pages 16
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 2: Metóda pre neriedené vzorky
English title Water quality. Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn). Part 2: Method for undiluted samples (ISO 5815:1989, modified)
Publication date 01. 11. 2001
Withdrawal date
ICS: 13.060.01
Triediaci znak: 75 7369
Úroveň zapracovania: idt EN 1899-2:1998, mod ISO 5815:1989
Vestník: 10/01
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje metódu na stanovenie biochemickej spotreby kyslíka vôd v neriedených vzorkách.