Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-4-482

STN 33 2000-4-482

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-4-482
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve
English title Electrical installations of buildings. Part 4: Protection for safety. Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external influences. Section 482: Protection against fire where particular risks or danger exist
Release Date: 01. 08. 2001
Date of withdrawal:
ICS: 13.220, 91.140.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: idt HD 384.4.482 S1/Cor. July:1997, idt HD 384.4.482 S1:1997
Official Journal 07/01
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento harmonizačný dokument pripravila SC 64B Ochrana pred tepelnými účinkami technickej komisie CENELEC TC 64 Elektrické inštalácie budov.