Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12049

STN EN 12049

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12049
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Tuhé priemyselné a vápenaté hnojivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Gravimetrická metóda sušením za zníženého tlaku
English title Solid fertilizers and liming materials. Determination of moisture content. Gravimetric method by drying under reduced pressure
Release Date: 01. 10. 2001
Date of withdrawal:
ICS: 65.080
Sorting character/National clasification code 65 4831
Level of incorporation: idt EN 12049:1996, mod ISO 8189:1992
Official Journal 09/01
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma platí pre gravimetrickú metódu stanovenia obsahu vlhkosti priemyselných a vápenatých hnojív sušením za zníženého tlaku.