Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1592-4

STN EN 1592-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1592-4
Platnosť: Valid
Pages 12
language
CS
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne zvárané rúrky. Časť 4: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre štvorcové, obdÍžnikové a tvarové rúrky
English title Aluminium and aluminium alloys. HF seam welded tubes. Part 4: Tolerances on dimensions and form for square, rectangular and shaped tubes
Publication date 01. 09. 2001
Withdrawal date
ICS: 77.150.10
Triediaci znak: 42 7730
Úroveň zapracovania: idt EN 1592-4:1997
Vestník: 08/01
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1592 stanoví medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre štvorcové, obdĺžnikové a tvarové vysokofrekvenčne zvárané rúrky.