Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 77.150.10

Number of records: 193

Back
42 7333 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výkovky. Časť 2: Mechanické vlastnosti a požiadavky na doplnkové vlastnosti

Release Date: 01.04.1999

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne zvárané rúrky. Časť 4: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre štvorcové, obdÍžnikové a tvarové rúrky

Release Date: 01.09.2001

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne zvárané rúrky. Časť 3: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre kruhové rúrky

Release Date: 01.09.2001

42 1425 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 2: Špecifikácia pre predvalky valcované za studena

Release Date: 01.11.2001

42 0409 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Skúšobné metódy. Skúška anizotropie plechov a pásov (kalíškovacia)

Release Date: 01.11.2001

42 7333 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výkovky. Časť 3: Tolerancie rozmerov a tvaru

Release Date: 01.08.2002

42 1442 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Liaty polovýrobok na tvárnenie. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Release Date: 01.08.2002

34 8340 Valid

Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare

Release Date: 01.12.2002

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne švove zvárané rúry. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Release Date: 01.07.2003

42 7730 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne švove zvárané rúry. Časť 2: Mechanické vlastnosti

Release Date: 01.07.2003

42 0670 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 2: Systém označovania chemickými značkami

Release Date: 01.09.2003

42 0670 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 3: Pravidlá zápisu chemického zloženia

Release Date: 01.09.2003

42 1425 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 1: Špecifikácie na výrobky valcované za tepla

Release Date: 01.09.2003

42 0670 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 1: Systém číselného označovania

Release Date: 01.10.2003

42 4020 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky používané na železničné konštrukcie. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Pretláčané výrobky

Release Date: 01.01.2004

42 7332 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Pásy, plechy a hrubé plechy. Časť 3: Tolerancie rozmerov a tvaru výrobkov valcovaných za tepla

Release Date: 01.05.2004

42 1410 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Nelegované hliníkové ingoty na pretavenie. Špecifikácie

Release Date: 01.09.2004

42 0674 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Odliatky. Chemické zloženie odliatkov určených na styk s požívatinami

Release Date: 01.11.2004

42 0675 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky. Chemické zloženie polotovarov používaných na výrobu predmetov určených na styk s požívatinami

Release Date: 01.11.2004

42 4020 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na použitie v konštrukčných aplikáciách pre železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 2: Plechy a hrubé plechy

Release Date: 01.01.2005

42 1453 Valid

Hliník a zliatiny hliníka. Špecifické požiadavky na chemické zloženie výrobkov na výrobu obalov a zložiek obalov

Release Date: 01.01.2005

Dotaz zabral 1,323s.