Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.10

Počet záznamov: 191

Späť

Platná

Vydanie: 01.04.1999

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Výkovky. Časť 2: Mechanické vlastnosti a požiadavky na doplnkové vlastnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne zvárané rúrky. Časť 4: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre štvorcové, obdÍžnikové a tvarové rúrky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2001

CS

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne zvárané rúrky. Časť 3: Medzné odchýlky rozmerov a tvaru pre kruhové rúrky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 2: Špecifikácia pre predvalky valcované za studena

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Hliník a zliatiny hliníka. Skúšobné metódy. Skúška anizotropie plechov a pásov (kalíškovacia)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

EN

Hliník a zliatiny hliníka. Výkovky. Časť 3: Tolerancie rozmerov a tvaru

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Liaty polovýrobok na tvárnenie. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2002

SK

Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2003

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne švove zvárané rúry. Časť 1: Technické dodacie podmienky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2003

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Vysokofrekvenčne švove zvárané rúry. Časť 2: Mechanické vlastnosti

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 2: Systém označovania chemickými značkami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 3: Pravidlá zápisu chemického zloženia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 1: Špecifikácie na výrobky valcované za tepla

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2003

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 1: Systém číselného označovania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

EN

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky používané na železničné konštrukcie. Technické dodacie podmienky. Časť 1: Pretláčané výrobky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Pásy, plechy a hrubé plechy. Časť 3: Tolerancie rozmerov a tvaru výrobkov valcovaných za tepla

Objednať normu

STN EN 576

42 1410

Platná

Vydanie: 01.09.2004

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Nelegované hliníkové ingoty na pretavenie. Špecifikácie

Objednať normu

STN EN 601

42 0674

Platná

Vydanie: 01.11.2004

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Odliatky. Chemické zloženie odliatkov určených na styk s požívatinami

Objednať normu

STN EN 602

42 0675

Platná

Vydanie: 01.11.2004

SK

Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky. Chemické zloženie polotovarov používaných na výrobu predmetov určených na styk s požívatinami

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2005

EN

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na použitie v konštrukčných aplikáciách pre železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 2: Plechy a hrubé plechy

Objednať normu

Dotaz zabral 0,402s.