Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12482-2

STN EN 12482-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12482-2
Platnosť: Valid
Pages 12
language
CS
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Predvalky na všeobecné používanie. Časť 2: Špecifikácia pre predvalky valcované za studena
English title Aluminium and aluminium alloys. Reroll stock for general applications. Part 2: Specifications for cold rolled reroll stock
Publication date 01. 11. 2001
Withdrawal date
ICS: 77.120.10, 77.150.10
Triediaci znak: 42 1425
Úroveň zapracovania: idt EN 12482-2:1998
Vestník: 10/01
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 12482 stanovuje podrobné požiadavky na hliník a slitiny hliníka pre tvar pásov valcovaných za studena.