Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 10289

STN EN ISO 10289

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 10289
Validity: Valid
Number of pages: 38
Language:
CS
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Metódy koróznych skúšok kovových a iných anorganických povlakov na kovových podkladoch. Vyhodnocovanie skúšobných vzoriek a výrobkov podrobených koróznym skúškam (ISO 10289:1999)
English title Methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coatings on metallic substrates. Rating of test specimens and manufactured articles subjected to corrosion tests (ISO 10289:1999)
Release Date: 01. 03. 2003
Date of withdrawal:
ICS: 25.220.20, 25.220.40
Sorting character/National clasification code 03 8153
Level of incorporation: idt ISO 10289:1999, idt EN ISO 10289:2001
Official Journal 02/03
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 10289:2001-10 (03 8152), STN 03 8153:1980-02
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma stanovuje metódu vyhodnotenia stavu vzoriek alebo výrobkov s dekoratívnym a ochranným kovovým a anorganickým povlakom.