Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 25.220.20

Počet záznamov: 191

Späť

Platná

Vydanie: 27.06.1962

CS

Evolventné drážkovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 09.11.1976

CS

Drážkové spojenia rovnoboké. Medzné odchýlky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1979

Evolventné drážkovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.1979

Evolventné drážkovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.1979

Evolventné drážkovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 15.02.1980

CS

Porovnávacie vzorky drsnosti povrchu. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1980

CS

Drážkové spojenia rovnoboké. Medzné odchýlky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 13.10.1986

SK

Porovnávacie vzorky drsnosti povrchu. Metódy skúšania pre úradné overovanie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 29.03.1990

CS

Základné pravidlá zameniteľnosti. Povrchová úprava závitov ochrannými povlakmi. Základné ustanovenia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.1992

CS

Ochrana proti korózii. Chromátové konverzné povlaky na zinku a kadmiu. Technické požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.2003

CS

Metódy koróznych skúšok kovových a iných anorganických povlakov na kovových podkladoch. Vyhodnocovanie skúšobných vzoriek a výrobkov podrobených koróznym skúškam (ISO 10289:1999)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

EN

Žiarové striekanie. Charakterizácia a skúšanie žiarovo striekaných povlakov (ISO 14923: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2004

EN

Konštrukčné lepidlá. Návody na prípravu povrchov kovov a plastov pred lepením

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

EN

Žiarové striekanie. Povlaky na ochranu pred koróziou a oxidáciou pri zvýšených teplotách (ISO 17834: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2004

EN

Kovové a iné anorganické povlaky. Definície a dohody týkajúce sa vzhľadu (ISO 16348: 2003)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

EN

Termické striekanie. Dodatočná a konečná úprava termicky striekaných povlakov (ISO 14924: 2005)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2007

EN

Žiarové striekanie. Stanovenie odolnosti proti strihovému zaťaženiu žiarovo striekaných povlakov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2008

EN

Žiarové striekanie. Odporúčania na navrhovanie dielcov so žiarovo striekanými povlakmi

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2008

SK

Žiarové striekanie. Preberacia kontrola zariadenia na žiarové striekanie. Časť 1: Všeobecné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2008

SK

Žiarové striekanie. Preberacia kontrola zariadenia na žiarové striekanie. Časť 2: Striekanie plameňom vrátane HVOF

Objednať normu

Dotaz zabral 0,409s.