Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1463-2

STN EN 1463-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1463-2
Validity: Withdrawn
Number of pages: 16
Language:
CS
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 2: Skúšky na skúšobnom úseku
English title Road marking materials. Retroreflecting road studs. Part 2: Road test performance specifications
Release Date: 01. 09. 2002
Date of withdrawal: 01. 12. 2021
ICS: 93.080.20
Sorting character/National clasification code 73 7015
Level of incorporation: idt EN 1463-2:2000
Official Journal 08/02
Amendments
Replaced by: STN EN 1463-2:2021-12 (73 7015)
Repleces: STN EN 1463-2:2001-11 (73 7015)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto medzinár. norma uvádza skúšobnú metódu dopravných gombíkov na podzemných komunikáciách na trvale a prechodné použitie.