Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12094-13

STN EN 12094-13

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12094-13
Platnosť: Valid
Pages 20
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily
English title Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
Publication date 01. 06. 2003
Withdrawal date
ICS: 13.220.20
Triediaci znak: 92 0406
Úroveň zapracovania: idt EN 12094-13:2001, idt EN 12094-13:2001/AC:2002
Vestník: 05/03
Amendments Oprava O V 06/04
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 12094-13:2001-10 (92 0406)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza požiadavky a opisuje skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily plynových hasiacich zariadení na CO2.