Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12259-1+A1

STN EN 12259-1+A1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 12259-1+A1
Platnosť: Valid
Pages 60
language
SK
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery
English title Fixed firefighting systems. Components for sprinkler and water spray systems. Part 1: Sprinklers
Publication date 01. 06. 2003
Withdrawal date
ICS: 13.220.20
Triediaci znak: 92 0407
Úroveň zapracovania: idt EN 12259-1:1999, idt EN 12259-1:1999 + A1:2001
Vestník: 05/03
Amendments Zmena *A2 V 11/04, Zmena *A3 V 08/06
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 12259-1+A1:2001-11 (92 0407)
Poznámka vo Vestníku: (obsahuje zmenu A1: 2001)
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na konštrukciu a zhotovenie sprinklerov, ktoré sa uvádzajú do činnosti zmenou stavu alebo prasknutím sklenej banky vplyvom tepla.