Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1780-1

STN EN 1780-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1780-1
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Hliník a zliatiny hliníka. Označovanie legovaného hliníka v ingotoch na pretavenie, v predzliatinách a odliatkoch. Časť 1: Systém číselného označovania
English title Aluminium and aluminium alloys. Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and castings. Part 1: Numerical designation system
Publication date 01. 10. 2003
Withdrawal date
ICS: 77.150.10
Triediaci znak: 42 0670
Úroveň zapracovania: idt EN 1780-1:2002
Vestník: 09/03
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1780-1:2001-05 (42 0670)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje systém číselného označovania piatimi číslicami pre zliatiny hliníka a predzliatiny.