Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 11925-2

STN EN ISO 11925-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 11925-2
Validity: Withdrawn
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Skúšky reakcie na oheň. Zápalnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2002)
English title Reaction to fire tests. Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame. Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2002)
Release Date: 01. 12. 2003
Date of withdrawal: 01. 04. 2011
ICS: 13.220.50, 91.060.01, 91.100.01
Sorting character/National clasification code 92 0211
Level of incorporation: idt EN ISO 11925-2:2002, idt ISO 11925-2:2002
Official Journal 11/03
Amendments
Replaced by: STN EN ISO 11925-2:2011-04 (92 0211)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma určuje skúšobnú metódu stanovenia zápalnosti stavebných výrobkov pôsobením malého usmerneného plameňa.